200107 Långvandring - vid antroposofernas Tomnäs

Normalt skulle vi nu åka skidor i närheten av Falun men vädret vill annat. Som tur är går det att vandra i naturen och idag tisdag 7 Januari hade Ulf Löfgren rekat för skogspromenad i ett område norr om Tomnäs skola nära Ornäs.

Vi var 37 pensionärer som begav oss ut i terrängen med Ulf i spetsen. Först besågs resterna av ett antroposofiskt försök att förbättra och förnya skog på ett närmast religiöst sätt. Arbetet hade ägt rum för 20-30 år sedan men resterna i form av stenbyggnationer fanns kvar. En stensatt ring med ett brännplan i mitten såg nästan ut som en offerplats men "offret" skulle egentligen bestått av rester från kolframställning med syfte att gödsla skogsmarken.

Vi fortsatte upp på traktens högsta berg kallat Orberget. Toppen ligger 200 möh och just här fanns gamla rågångsmarkeringar och inskriptioner t ex mellan fastigheterna Tomnäs och Stora Ornäs. Ulf exellerade i lantmäteritekniska förklaringar och visade kunnigt på olika rösen, gränsmärken och visare under promenaden.

Efter ungefär halva sträckan på fina stigar intogs fika i - eller i närheten av en kolarkoja. Kojan var fullt användbar även idag men rymde inte vår stora grupp.

Efter pausen fortsatte gänget till en plats kallad "Lappkällan". Ulf förklarade att platsen en gång för länge sedan beboddes av en skogssame med c:a 10 renar – därav namnet "lapp". En källa fanns säkert där också vilket flera diken med rinnade vatten gav belägg för. För att hitta till denna plats måste Ulf använda kompass och som gammal elitorienterare lyckades han alldeles utmärkt med detta. Hela vandringen tog nära 3,5 timmar och vi hade då gått c:a 8,5 km.

Om vädret inte återgår till vinter planeras för fortsatt terrängvandring nästa tisdag tror

Tord Halvarson