Bankernas kontanthantering

Det kom ett brev till vår förening från en medlem. Det handlade om bankernas (bristande) kontanthantering och problem som detta kan föra med sig för bland annat äldre personer. Brevet var mycket klokt formulerat och avslutades med en förhoppning att vi skulle försöka föra upp frågan på politisk nivå.

Styrelsen inom SPF Seniorerna Falun hade frågan uppe för ett år sedan ungefär. Styrelsen delade helt de uppfattningar som fördes fram i brevet men kom till slutsatsen att det sannolikt är meningslöst att försöka agera lokalt i Falun. De lokala bankkontoren är nog i denna fråga hårt styrda från sina huvudkontor. Frågan måste lösas på riksnivå.

Vårt förbund SPF Seniorerna har också agerat kraftfullt i frågan. Bland annat genom en namninsamling i våras för "rätten att använda kontanter". Förbundets ledning uppvaktade finansmarknads- och konsumentminister tillika biträdande finansminister Per Bolund (MP) den 10 augusti och överlämnade nära 33 000 namnunderskrifter till stöd för kravet att man ska ha rätt att betala med kontanter (klicka här för en artikel i Senioren).

Per Bolund har därefter i slutet av september haft överläggningar med företrädare för banksektorn i frågan (klicka här) och har därefter den 22 december tillsatt en parlamentarisk kommitté, "Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen" (klicka här för direktiven).

Vår ordförande Ann-Britt Åsebol har sagt att hon, i sin egenskap av riksdagsledamot, kommer att ställa ytterligare en fråga till ministern i ärendet.