151100 Förbundet och EON:s säljkampanj

Förbundet och E.ON:s säljkampanj

Som framgår på förbundets webbplats är E.ON en "partner" till SPF Seniorerna. Detta innebär att telefonförsäljare, anlitade av E.ON, har ringt upp våra medlemmar och på för telefonförsäljare typiskt sätt försökt övertala medlemmarna att teckna avtal med E.ON.

Vår förening har reagerat negativt på detta och för förbundet påtalat förhållandet. I ett mejl svarar förbundet så här:

Vi beklagar att E.ONs underleverantörer inte agerat på ett sätt som våra medlemmar känner sig bekväma med. Vi har en pågående dialog med E.ON om just detta som vi hoppas ska leda fram till att alla parter blir nöjda. Viktigast av allt är att våra medlemmar inte känner sig illa behandlade av vår partners representant.

Att medlemsförmåner är viktiga för våra medlemmar framgår tydligt både i den medlemsundersökning vi genomförde vid årsskiftet och i den undersökning vi genomfört bland tidigare medlemmar som valt att lämna förbundet. Medlemmar efterfrågar generellt fler förmåner inom allt från vitvaror till hotell och apotek. Vi har en ambition att hitta fler partners för att tillgodose medlemmarnas önskemål. I framtida avtal kommer det att regleras än hårdare hur kontakt får tas med med medlemmar då vi märker tydliga reaktioner på denna typ av marknadsföring.

I det nya medlemsregistret kommer varje medlem att kunna tacka nej till att bli kontaktad av våra partners. Det nuvarande systemet är tyvärr så omodernt och ålderstiget att det inte är möjligt.

Veronika Sjölin Marknadskoordinator

Vid fortsatt telefonsamtal mellan henne och vår ordförande Gunnar Trued förklarar hon att nuvarande avtal med E.On ger dem möjlighet att ringa våra medlemmar, i kommande avtal ska inga sådana möjligheter ges.