151017 Tänk på bemötandet!

Ett tjugofemtal seniorer hade bänkat sig i Kafé Björken för att lyssna till syn- och hörselinstruktör Åsa Nordin från Borlänge kommun. Någon motsvarighet har hon tyvärr inte i Falu kommun utan här får man vända sig till landstingets syn- och hörcentraler för hjälp, råd och stöd.

Åsa inledde med att redogöra för olika typer av syn- och hörselnedsättningar. 1,4 miljoner svenskar har nedsatt hörsel. De flesta skulle behöva hörapparat, men bara hälften har en sådan. Fler borde alltså använda hörapparat. Många av åhörarna hade själva hörapparat och delade gärna med sig av praktiska råd och tips. Som de flesta upplevt fungerar hörapparaten bra vid samtal person till person i en lugn miljö, men sämre i bullrig miljö.

– Varför piper hörapparaten, frågade någon. Det kan ha flera orsaker, som t ex att det är dags att byta batteri, att apparaten sitter fel i örat, att det är en spricka i slangen.

Utöver hörapparat finns andra hjälpmedel som kan underlätta för den hörselskadade, t ex samtalsförstärkare, telefonlurförstärkare, tv-slinga ("dyna") för tv och radio, blinksignal för dörrklocka och telefon, vibrerande väckarklocka.

Ett annat sätt att underlätta för den hörselskadade är att tänka på bemötandet:

 • Tala direkt till personen – ha ögonkontakt.
 • Se till att du har personens uppmärksamhet. Denne måste både höra och se dig när du talar.
 • Dölj dig aldrig bakom en tidning eller liknande.
 • Tala aldrig med handen för munnen eller med något i munnen.
 • Tala tydligt och inte för fort.
 • Repetera, om nödvändigt.
 • Använd normal talstyrka.
 • Ropa inte i örat och ALDRIG i hörapparaten.
 • Placera dig så att ljuset faller på ditt ansikte. Då kan personen lättare avläsa dina munrörelser.
 • Undvik onödigt oväsen – dämpa radion och andra ljudkällor.
 • Skrattas det i sällskapet – förklara då orsaken.

Vid samtal mellan flera personer, upplys om vad det talas om.

Att synproblem är mycket vanliga, bevisades av att alla utom fyra av åhörarna bar glasögon. Vid synnedsättning behöver man hjälp att anpassa hemmiljön:

 • Skapa kontraster i hemmiljön.
 • Märk upp detaljer som trappsteg, ledstänger, hörn etc.
 • Tänk på att använda belysning på bästa sätt.
 • Tänk på hur man kan duka matbordet – med kontrasterande duk, porslin etc – och hur man ska lägga upp maten på tallriken för att den ska kunna hanteras av den synskadade.

Som anhörig ska du tänka på bemötandet:

 • Tala om när du som besökare kommer och går.
 • Tala om vad som händer runt omkring.
 • Tala om hur du tänker ge hjälp innan du hjälper.
 • Använd händerna – visa och illustrera.

Avslutningsvis informerade Peter Nordin om möjligheten att abonnera på batterier och andra tillbehör till hörapparater.

Allra sist tackade Väntjänstens Gun Eriksson för en intressant föreläsning och överlämnade en blomma till paret Nordin.

Margareta Nissby