150625 Sol över Axmar bruk och brygga

Klicka här för fler bilder.

Hotfulla regnmoln tornade upp sig när 50-talet paraplyförsedda Faluseniorer gav sig iväg till Axmar bruk, som ligger vid Gästrikekusten mitt emellan Gävle och Söderhamn.

– Vi åker dit via Svartnäs och Åmot, berättade reseansvariga Ingegärd Mellquist, och sen tar vi en annan väg hem för att få omväxling.

Kulturhistoriskt intressanta Axmar järnbruk har anor från 1670-talet. Men av det ursprungliga bruket finns inte mycket kvar, eftersom ett helt nytt järnbruk anlades ett par hundra år senare en bit närmare havet. Det gamla industriområdet omvandlades till en engelsk park med spegeldammar, promenadvägar och ett lusthus. Mitt i parken byggdes ett ståtligt hus, "Slottet", som dock revs 1970 efter lång tid av förfall.

Axmar bruk ägs och drivs idag av en ideell förening. Under sommaren pågår konstutställningar och hyttan används som festlokal och för teater- och musikarrangemang.

Vid ankomsten till Axmar väntade en lokal guide som skulle visa bruket. Rundvandringen startade i Engelska parken, som omgärdas av en kilometerlång stenmur (lär vara Sveriges längsta sammanhållna stenmur).

– En engelsk park är en parkanläggningsstil med ursprung i England som under 1700-talet spred sig till andra länder, bland annat Sverige, berättade vår guide. Stilen utgör en brytning med barockens ideal med hårt tuktad växtlighet och fyrkantiga former. Den engelska parken uppstod som motsats till den regelbundna franska stilen och präglas av lummig grönska och mjukare, mer naturliga former. Engelska parker finns vid flera andra bruk i Sverige, t ex Söderfors, Forsmark och Stjärnsund.

Från Engelska parken fortsatte vi till de lämningar av det äldsta bruket som fortfarande finns kvar och därefter till det nya bruket med sin välbevarade rostugn och masugn. Inne i masugnsanläggningen visades ett bildspel med gamla foton från brukets verksamhet.

– Imponerande, tyckte besökarna om masugnsinteriören.

– Som en kyrka, utbrast någon.

Lunchen serverades i restaurangen Axmar Brygga i det gamla hamnmagasinet av slaggsten som är en sevärdhet i sig med sin fantastiska utsikt mot vattnet.

Mätta och nöjda med den trevliga utflykten i midsommartid vände vi hemåt via Gävle. Inga paraplyer hade kommit till användning under dagen.

Margareta Nissby