150514 Skogsvandring till Lärkstugan

Kristi Himmelfärdsdagens vandring lockade tjugosju deltagare. Från Sjulsarvet gick vi en bit av Carl Larsson-leden, sen vek vi av mot Lärkstugan där vi tog fikapaus.

På vägen dit berättade vandringsledaren Tord Halvarson om mossor och lavar och visade olika sätt att åldersbestämma träd.

Väl framme vid Lärkstugan förundrades deltagarna över mängden lärkträd. Det var inte svårt att förstå hur stugan fått sitt namn.

Jägmästarna Tord Halvarson och Elis Hedén visste mycket om lärkträd och deras historia i den svenska skogen.


Elis Hedén berättar om lärkträdet


Tord Halvarson borrar i en tall för att bestämma dess ålder

Margareta Nissby