KGK - Karlar, Grabbar, Kompisar - vad är det?

För några år sedan bildades inom vår förening en första KGK-grupp. Förebilden kom från SPF Seniorerna Hedemora där de nu har tre grupper igång. Nu finns i vår förening två grupper som vardera omfattar cirka tio personer - och avsikten är att de inte ska bli större, dvs medlemmarna ska inte vara fler än att vi ska kunna lära känna varandra som kompisar.

Eftersom det inte går att "hoppa in i" de nuvarande grupperna har det kommit önskemål om att bilda ytterligare en KGK-grupp. När det har kommit in ett tillräckligt antal intresserade ställer vi från den nuvarande gruppen upp som "faddrar" på ett introduktionsmöte för att hjälpa till att få igång den nya gruppen - på motsvarande sätt som vår grupp fick stöttning från Hedemora.

Man kan säga att avsikten med KGK är att vi män omsider ska försöka komma ikapp kvinnorna, som normalt är mycket bättre än vi på att knyta sociala nätverk. (Man får ofta höra att en av svårigheterna för kvinnor att avancera till höga befattningar inom yrkelivet beror på de "manliga nätverken". Så är det kanske - men i det "privata" är nog kvinnorna ofta mycket bättre på att nätverka än vad många av oss män är).

Hur den nya gruppen lägger upp sin verksamhet är naturligtvis helt och hållet upp till de som blir medlemmar i gruppen. Här kan vi berätta hur de nuvarande grupperna fungerar.

Våra möten går ut på att träffas, göra diverse studiebesök och lyssna på föredrag samt diskutera livet. Vi träffas en eller två gånger i månaden. Alla som deltar medverkar till att utforma programinnehållet. Ingen deltagarkostnad utöver för förtäring och eventuella resor. Deltagarantalet är alltså begränsat och förhoppningsvis konstant. Möjligheten att ordna kvalitativt bra studiebesök underlättas av att grupperna inte är större än vad de är.

I början hade vi inplanerade studiebesök vid i princip varje möte, åtföljt av en stunds allmänt prat. Numera har vi kommit underfund med att en värdefull del av verksamheten är just detta att träffas och sitta och prata. Någon kanske har förberett en liten inledande berättelse, sedan leder det ena till det andra. Det som vi har kommit underfund med är att det aldrig blir ont om samtalsämnen.

Kanske kan man kalla det för en syjunta utan sömnad. Eller kafferep. Kaffe brukar vi fixa. Och några gånger har vi förlagt mötet till en pub och bytt kaffet mot öl, då har vi valt en veckodag när det brukar vara få andra gäster på puben för att ljudnivån ska vara acceptabelt låg - i vår ålder är det ju inte ovanligt att hörseln försämras.

Är du intresserad av att vara med i en ny KGK-grupp, ring till Conny Kindåker, 072-212 42 53 och prata med honom.