Gratis hembesök av seniorvägledare

Är du äldre och bor i Falu kommun så kan du få gratis hembesök av en seniorvägledare. Seniorvägledaren hjälper dig med att se över vilken hjälp du kan få, och med att söka upp individuell information som är viktig för just dig.