Kommunens seniorvägledare

Det här är Ulrika Hellmo, kommunens seniorvägledare. Hon är arbetsterapeut och kommer hem till de äldre som behöver och vill. Hon kan ge stöd och råd, slussa vidare till andra instanser och ordna anpassning av bostaden.