Ordföranden har ordet

När jag skriver detta är det antingen hagel eller blötsnö som faller från himlen. Veckan dessförinnan gav oss en trevlig påminnelse om vad som väntar oss. Vädret är som livet som helhet med upp- och nergångar. Vad som bekymrar mej är hur vår Moder Jord verkligen mår. Tyvärr finns för många signaler som säger att vi kommer att lämna över något till våra barn och barnbarn som vi inte kunnat förutse. Det vi kan göra nu är att på bästa sätt bidra till att dämpa effekterna på vår miljö.