Hallå där, Göran Mossberg!

Du har just, dvs vid årsmötet, valts in som ledamot i styrelsen. Vem är du?

Jag är 69 år i år, född och uppvuxen i Göteborg. Jag är gift och har tre utflugna barn och två hundar. Och jag bor i Karlsbyheden sedan drygt 25 år. Jag har jobbat ideellt inom föreningslivet med idrott sedan slutet av 1970-talet. Mitt yrkesverksamma liv har ägt rum inom privata näringslivet där jag varit chef, främst inom inköp, logistik och produktion. Jag har varit med i SPF sedan 2022.

Vad skulle du vilja tillföra föreningen?
Jag hoppas att jag kan bidra till en attraktiv verksamhet utifrån mina erfarenheter.

Inger Söderlund ställde frågorna