230508 Sammanfattning från styrelsens möte

Styrelsen samlades för sitt majmöte med en härlig känsla av en spirande vårvärme. Efter de inledande formalia redovisades ett möte med verksamhetsansvariga för program/festkommitté, resekommitté, expeditionskommitté samt informationskommitté. Bakgrunden till mötet har en mycket positiv ansats.