230111 Januaris medlemsmöte: Anders Hanser

Anders Hanser, bördig från Orsa, är en berömd fotograf och folkbildare med en rik produktion bakom sig. Han gästade SPF Seniorerna Faluns första medlemsmöte på det nya året.