Ringgruppen har blivit Trivselkommittén

Fast från början hette de "Aldrig ensam". Men så kom pandemin och de ombildades till Ringgruppen som ringde till över 600 av våra medlemmar som var över 80 år.