230223 Aktuellt från KPR

Årets första sammanträde var den 23 februari på Wallmanssalen efter inbjudan från SPF. Kommunen har tagit fram en verksamhetsplan för Pensionärsrådet, för arbetsåret 2023 med ett antal punkter.