230221 Studiebesök i framtiden - EcoDataCenter lockade många

EcoDataCenter ligger mellan Hanröleden och halkbanan på Ingarvet, knappt synlig från leden. Den nya tidens industri. Den första delen av anläggningen togs i drift i januari 2019, och man ska fortsätta att bygga ut i fem år till.