230412 Falun gjorde Stämman!

När SPF Seniorernas Daladistrikt hade Stämma i Falun den 12 april var Faluföreningens medlemmar aktiva på flera sätt. Ny ordförande för Distriktet blev Anders Runström som avlöste Anne Unge från Grangärde. Herbert Carlén var ordförande och Rita Halvarsson sekreterare under förhandlingarna. Stämman genomfördes på anrika Bergalid där Karin Malmgren fungerar som husfru och Allt-i-Allo.