220928 SPF:are i Falun provade på gåfotboll

Vi var drygt 20 SPF:are som kom till Mono Loco, som håller till i Främby Hallar, för att prova på gåfotboll - hälften kvinnor och hälften män.

Hanna Tierney, som driver Mono Loco tillsammans med sin man, tog emot oss och gick igenom reglerna för gåfotboll.