220914 Korsord i fokus med Mats Åberg

Fundera på de här: Idrottsgren, sex bokstäver, eller Är det kanske när rotmos serveras, åtta bokstäver, eller En förfärligt lång duk, 17 bokstäver! Korsord stod i fokus på medlemsmötet 14 september. Och särskilt korsordskonstruktören Mats Åberg. 90 personer hade mött upp, de flesta korsordslösare.