221012 Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp i min vardag?

Fallolyckor och dess eventuella konsekvenser var temat för medlemsmötet i oktober. Ett fyrtiotal medlemmar hade samlats i Kristinegården för att lyssna till kommunens omvårdnadsförvaltning.