221003 Sammanfattning av styrelsens möte

Vid mötet diskuterade styrelsen förslag till två nya kommittér inför 2023. Den ena är en Festkommitté och den andra en Trivselkommitté. Den senare är innehållsmässigt det som i dag har blivit Ringgruppens/Tisdagsfikagruppens uppgifter. Förslagen kommer att behandlas vid styrelsens möte med verksamhetsansvariga den 26 oktober. Till detta möte kommer även valberedningen att bjudas in.