Ordföranden har ordet

Anders tittar såväl bakåt om vad som har hänt som framåt om vad som kan komma att hända. Och avslutar med "Jag hoppas att ni alla skänker en tanke om hur du med din erfarenhet och kompetens kan bidra till att stödja den utveckling som SPF Seniorerna Falun planerar för framtiden."