Hemtjänstindex 2022

Nu har Hemtjänstindex 2022 presenterats – ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner. Indexet bygger på offentliga data som har bearbetats av forskningsinstitutet RISE. Positivt är att Falun ligger på 16:e plats.