221109 Esbjörs Christina Warg

Medlemsmötet den 9 november i Nybrokyrkan gästades av den mångsidiga Esbjörs Christina Warg. Hon är Gagnefs kommuns kulturpristagare 2022. För dagen bjöd hon på sköna sånger till gitarr samt berättelser och skrönor.