Sanningen, Katarina Gustavsson

Läs Anders Sätterbergs insändare i Dalarnas Tidningar där han ber Katarina Gustavsson om belägg för att Seniorernas Hus finns.