220223 Skidtur vid Stångtjärn

Ännu en fantastisk skidåkningsdag! Den flyttades till onsdag, eftersom det hade snöat hela måndagen och spåren skulle knappast ha varit klara för oss morgonpigga pensionärer. I Vintjärn, dit vi hade tänkt åka, skulle vägspåren påbörjas kl 10 och skogsspåret, som vi hoppats kunna åka skulle blivit väsentligt senare.