”Tydligare tal” med mera

Pensionärsorganisationerna har länge i samtal med SVT påtalat vikten av tydligt tal i sändningarna och att inte ”störa” talet med bakgrundsmusik. Viss framgång har de haft. Läs om ”Tydligare tal”!