Kostnadsfri brandskyddsutbildning för äldre 65+

Föreningen FRIS startar med start januari 2023 kostnadsfri brandskyddsutbildning riktad mot målgruppen äldre 65+. Utbildningen är öppen för alla och ger goda råd och tips på hur man ska agera vid en brand samt hur ens hem kan göras mer brandsäkert. Utbildningen har tagits fram av Föreningen FRIS i samarbete med PRO och SPF Seniorerna med stöd från MSB.