221214 Lucia

Vår ordförande Anders Sätterberg hälsade alla välkomna till årets sista medlemsmöte.