221212 Jultallrik(ar) i Bergslagsmässen

Ett av målen för föreningen SPF Seniorerna Falun är att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Ett inslag i dessa ansträngningar var det avgiftsfria arrangemanget "Jultallriken" som genomfördes vid två tillfällen, den 5 och 12 december 2022, i Bergslagsmässen. Det finansierades med särskilda statliga extramedel beviljade av Socialstyrelsen.