221205 Sammanfattning från styrelsens möte

Vid mötet informerades bl a om att vår förening kommer att arrangera årets förbundsmästerskap på skidor (förra året blev det inställt) och även distriktets årsmöte.