220406 Daladistriktets årsstämma

Två medlemmar i vår förening valdes till Daladistriktets styrelse vid dess årsstämma. Det var Rita Halvarsson (omval) och Gunilla Barkar (nyval). Ny ordförande blev Anne Unge, Grangärdebygden.