220427 Information till nya medlemmar

Vid en träff på Nybrokyrkan onsdagen den 27 april fick ett trettiotal nya medlemmar i SPF Seniorerna Falun information om föreningens organisation och verksamhet. Ordföranden Anders Sätterberg hälsade välkommen och tackade för att deltagarna hade valt att engagera sig i vår förening.


Vid träffen för nya medlemmar i SPF Seniorerna Falun informerade bland andra Margareta Dunkars om föreningens samarbete med kommunen i det Kommunala Pensionärsrådet KPR.

Han betonade att medlemsskap och engagemang ger styrka i samarbete med kommunen och andra aktörer. Verksamhetens bredd blir en följd av medlemmarnas kunskap och intresse.

Representanter för styrelsens kommittéer berättade kort om syftet med arbetet och om kommande aktiviteter.

Under fikastunden cirkulerade styrelseledamöterna och kommittéföreträdarna bland borden för att kunna svara på frågor och ge tips.

Ur sorlet vid kaffeborden kunde man dra slutsatsen att det är våra resor och friluftsaktiviteter som dragit flera av de nya till föreningen.

Några av de nya medlemmarna hade förklarat sig vara positiva till uppdrag i föreningen, vilket ordföranden noterade med glädje! Anders Sätterberg avslutade med att hoppas att de nya skulle finna sig väl tillrätta i SPF Seniorerna Falun.

Text och foto: Hans Kinell