220411 Sammanfattning av styrelsens möte

Styrelsens möte den 11 april fick ånyo hållas med 5 närvarande ledamöter. Förutom de inledande formella punkterna på dagordningen diskuterades styrelsens sammansättning på grund av Bertil Eeks bortgång.