210523: Debattinlägg från pensionärsorganisationerna: Avvisa förslaget om nytt måltidssystem

Vi tre pensionärsorganisationer kräver att köket på Falu lasarett behålls/rustas upp för att svara mot de krav som ett fungerande akutsjukhus kräver.