Ordföranden har ordet

Det är lätt att bli lite dyster i sinnet i tider som dessa. Även om de nya rekommendationerna har givit oss 70-plussare samma förhållningssätt som andra, kvarstår det faktum att våra olika verksamheter är starkt begränsade. Ju längre tiden går märks det tydligt att många börjar fråga efter något att se fram emot. Signalerna nu i slutet av oktober tyder på att smittspridningen ökar igen i världen och även i landet liksom i Dalarna.