En julhälsning från vår ordförande

När man skall summera året 2020 är det bara att konstatera att vår föreningsverksamhet varit starkt begränsad av naturliga skäl. Även för oss som individer har året inneburit stora inskränkningar i vårt sätt att leva.