Ordföranden har ordet

Jag vill börja med att tacka alla för den lojalitet som visats för de restriktioner som begränsat våra liv under en lång tid nu. En aktiv förening som vår har behövt begränsa vårt utbud av aktiviteter till ett minimum. Sommarmånaderna har ju även i normalfallet haft en lägre nivå i utbudet. Det har tidigare inte märkts så mycket då våren varit full av valmöjligheter samtidigt som det funnits ett rikt utbud inför hösten att se fram emot. Om vi skall tolka myndigheternas syn på hösten ser det ut att fortsatt innebära betydande begränsningar i vår verksamhet.