Så bryter vi isoleringen

Många sitter ensamma hemma isolerade av Coronaviruset. För att bryta isoleringen och hjälpa till har SPF Seniorerna Falun dragit igång två verksamheter, en pratgrupp och en supportgrupp. ”SPF Seniorerna Falun är en stor organisation och har medlemmar som på olika sätt kan hjälpa de som behöver hjälp.” Det säger Anders Sätterberg, ordförande för SPF Seniorerna Falun.