Bildgåtefacit 1

1. Ledtråd: Ljuvliga sidan om ån

Kvarnparken mellan Gustafs torg och Faluån. I parken, strax intill Slagg­gatan, finns en planterad Ornäsbjörk och en minnestavla i gräset. Ornäsbjörken blev 1985 Sveriges riksträd och planterades i alla kommuner.