Bildgåtefacit 6

6. Ledtråd: Norrut

"Nappträdet" vid utfarten mot Rättvik, i skogspartiet väster om riksvägen och i höjd med den gamla stenbron vid Stennäset. Här hänger de små sina nap­par när de inte vill använda dem längre.