Bildgåtefacit 5

5. Ledtråd: Centrum

Bergslagsgränds förlängning, gångpassagen mellan Åsgatan och Trotz­gatan. Genom "fönstret" skymtar Munktellska husets gavel.