Falu kommuns anhörigstöd och träffpunkter

Anhörigstöd

Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun arbetar aktivt med stöd till dig som vårdar en anhörig i hemmet. Man erbjuder:

  • Anhöriggrupper
  • Anhörigträffar
  • Anhörigvårdarkort
  • Stödsamtal
  • Avlösning
  • Avlösningsplatser/växelvård
  • Brukartelefon
  • Tillfällig avlösning
  • Dagverksamhet
  • Larm

Har du frågor om anhörigverksamheten, kontakta Anhörigsamordnaren eller Biståndsenheten via kommunens växel, tel 830 00. SPF Seniorerna Falun är representerat i en referensgrupp för anhörigstöd, som arbetar med utveckling av anhörigstödet genom Elisabet Ottervald och Ann Lagerby.

Träffpunkter

Falu kommun ordnar träffpunkter för äldre på flera äldreboenden. Alla är välkomna! Träffpunkten fungerar som en mötesplats för äldre som bor kvar hemma och erbjuder sociala aktiviteter och vill stimulera alla sinnen och förebygga isolering. Läs mer på kommunens webbplats.

SPF Seniorerna Falun kan påverka programmen genom aktivitetsråden för träffpunkterna. SPF representeras i aktivitetsrådet för Britsarvsgården genom Marianne Häggblom, tel 336 42.