Väntjänsten

Ibland kan man behöva en medmänniska till hjälp och sällskap. Det kan gälla:

 • Småtjänster i hemmet
 • Skjuts till SPF-möten för den som inte har färdtjänst
 • Sällskap på promenader eller vid läkarbesök
 • Bank- och postärenden, smakråd vid klädköp och annat som kan höja livskvalitén.

Då finns Väntjänsten. Hör av Dig till någon av oss (se längst ner på denna sida). Kontakt med "väntjänstare" förmedlas också av SPF Seniorernas expedition helgfria tisdagar, torsdagar och fredagar kl 10 – 12 tel 69045.

Klicka här för att läsa mer.

Anhörigstöd

Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun arbetar aktivt med stöd till dig som vårdar en anhörig i hemmet. Man erbjuder:

 • Anhöriggrupper
 • Anhörigträffar
 • Anhörigvårdarkort
 • Stödsamtal
 • Avlösning
 • Avlösningsplatser/växelvård
 • Brukartelefon
 • Tillfällig avlösning
 • Dagverksamhet
 • Larm

Har du frågor om anhörigverksamheten, kontakta Anhörigsamordnaren eller Biståndsenheten via kommunens växel, tel 830 00. SPF Seniorerna Falun är representerat i en referensgrupp för anhörigstöd, som arbetar med utveckling av anhörigstödet genom Elisabet Ottervald och Ann Lagerby.

Träffpunkter

Falu kommun ordnar träffpunkter för äldre på flera äldreboenden. Alla är välkomna! Träffpunkten fungerar som en mötesplats för äldre som bor kvar hemma och erbjuder sociala aktiviteter och vill stimulera alla sinnen och förebygga isolering. Läs mer på kommunens webbplats.

SPF Seniorerna Falun kan påverka programmen genom aktivitetsråden för träffpunkterna. SPF Seniorerna representeras i aktivitetsrådet för Britsarvsgården genom Marianne Häggblom, tel 336 42.

Vem hjälper våra svagaste medlemmar?

Läs här några ord om Väntjänsten och Kommunala Pensionärsrådet.

Vill Du också bli väntjänstare?

Du behövs verkligen - och detta gäller även män! Ring Gun Eriksson, tel 070-6941752.

Vi är väntjänstare:

Innerstan
Elisabet Sehlin, 070-372 88 19
Ellen Hagberg, 070-386 21 82
Anna Lundquist 073-038 92 68
Christina Öhlen, 070-231 18 18

Britsarvet & Östanfors
Margareta Dunkars 341 75
Inger Olevik 070-366 23 43
Birgitta Nord, 070-383 17 10

Lustigknopp
Kristina Olsson, 072-548 95 65

Hosjö
Maria Andersson 070-4012164

Haraldsbo
Gun Eriksson 070-6941752

Bergsgården-Österå
Gertrud Olsson, 023-652 69

Hälsinggården
Marianne Häggblom, 023-336 42

Hälsingberg
Bengt Nyberg, 070-5146380

Krondiket
Anita Bonde 268 26

Gruvriset
Tore Karlsson, 070-534 49 98

Främby
Rolf Alvolin, 070-553 29 83