Patientråden

Uppdaterades: 10 februari 2021

Vårdcentralernas patientråd har till uppgift att vara en länk mellan befolkning och hälso- och sjuk­vården. De har cirka två möten per halvår. SPF Seniorernas representanter vill gärna ha dina synpunkter på vården vid din vårdcentral att framföra i vård-centralens patientråd. Kontakta oss! Vi är följande:

Sammankallande: Marianne Häggblom, 070-4633642

Grycksbo vårdcentral:
Sigrid Strand, 073-826 9596
Silja Lagerberg, 51096

Britsarvets vårdcentral:
Eva Grönlund, 070-7193087
Anita Bergqvist, 070-693 1177

Tiskens vårdcental:
Jörgen Adolfsson, 073-9759410
Vakant

Norslunds vårdcentral:
Ulla Jansson, 17888
Sonja Schnürer, 32861

Falu vårdcentral:
Urban Björn, 070-311 71 31
Birgitta Öbrink Westling, 070-321 55 06

Aktuellt från Patientråden:

Äldresjuksköterska. Patientråden fortsätter att trycka på behovet av äldresjuksköterska på varje vårdcentral.

Information från apoteken. Högkostnadsskyddet för läkemedel är en form av samhällsskydd. Löper under ett år från och med första dagen man tar ut recept. Det är inte alla läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet men de flesta. Det är särskilda intervaller som gäller för rabatterade läkemedel. Detta för att man inte ska kunna ta ut för mycket åt gången. Frikort får man när man betalat 2300 kr. Upp till 1150 kr betalar man fullpris, efter det trappas rabatten upp.

Apoteken är enligt lag skyldiga att byta läkemedel. Staten har en myndighet som upphandlar läkemedel varje månad. Förskrivaren har en möjlighet att skriva på receptet att preparatet inte får bytas ut men då får landstinget stå för mellanskillnaden.

Grycksbo vårdcentral har renoverats under året. Numera har Q-park bevakningen vid Grycksbo vårdcentrals parkering. P-skiva ska användas. Är man utan kan man skriva datum och ankomsttid på en vanlig lapp och sätta i framrutan. Är man planerad för en längre undersökning, längre än två timmar, så får man ett tillfälligt parkeringstillstånd i receptionen. Fler handikapplatser kommer efter önskemål att göras.

Patientrådens framtid. Det är nu beslutat att patientråden ska fortsätta.

Information om patientråden. På något av SPF:s medlemsmöten i höst kommer det att informeras om vad patientråden gör.

Eva Grönlund

Publicerades: 06 oktober 2016 Uppdaterades: 10 februari 2021