Kommunala pensionärsrådet

Uppdaterades: 24 april 2020

KPR, Kommunala Pensionärsrådet är Falu kommuns organ för samråd, ömsesidig information och ett forum för utbyte av tankar och idéer mellan företrädare för pensionärsorganisa­tionerna, omvårdnadsnämnden, kommunstyrelsen och landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. SPF Seniorernas uppgift i KPR är att tillvarata medlemmarnas intressen i olika frågor.

Våra representanter i KPR

Ordinarie:
Margareta Dunkars, 076-8085485, sammankallande
Anders Sätterberg, 070-7315119
Elisabet Ottervald, 076-2365938
Urban Björn, 070-3117131
Inger Strandmark, 070-2324399

Ersättare:
Torsten Gudmunds, 072-2182235
Anna Maria Wahlberg, 25992
Gunilla Barkar, 070-6771898
Staffan Mild, 072-7418830
Sven-Christer Kihlén, 070-6312909

Protokollen från sammanträdena finns på kommunens webbplats, klicka här.

Här är länken till protokoll från Landstingets/Region Dalarnas Pensionärsråd.

Klicka här för att läsa om Måltidsrådet i äldreomsorgen.

Aktuellt från KPR:

I årets första möte med Kommunala pensionärsrådet den 3 mars deltog ett trettiotal representanter för PRO, SPF Seniorerna, SKPF och Vision. Omvårdnadsnämnden representerades av ordföranden Camilla Andersson Sparring och ledamoten Barbro Ödlund. Sektionschefen i omvårdnads förvaltningen, Jonas Hampus, är en mångkunnig medarbetare som medverkade under hela mötet. Ordföranden i KPR, Katarina Gustavsson, ledde mötet och Karin Aldskogius var sekreterare.

Falu kommuns budget- och skuldrådgivningsverksamhet.
En mycket intressant föredragning fick vi av budget- och skuldrådgivare Peter Kindström. Många äldre lever med skulder men få söker hjälp – de skäms över sin situation och berättar inte om den men de kan få skuldsanering. Information finns att läsa på Falu kommuns webbplats, klicka här.

Kopparstaden
Susanna Karlevik, VD för Kopparstaden, informerade om boenden för äldre. 4 300 personer står i kö för seniorboende och 1 800 för trygghetsboende. Kötiden för seniorboende är nu 6 år och för trygghetsboende 3,5 år. På boendena ska det vara tillgänglighetsanpassade allmänna ytor, det ska finnas hiss och sophanteringen ska vara lättillgängligt och ha full sortering. Kopparstaden planerar boenden utifrån kommunens boendeplan för äldre 2019-2030. Ett önskemål från oss är att vi får vara med och tycka till i ett tidigt skede av planeringen av lägenheter.

Kopparstaden har lokaler som skulle kunna utnyttjas mer. De vill ha ett samarbete med kommunen gällande trivselpengar och tillgänglighetslokaler. Kravet för att få trivselpengar är att de aktiviteter som anordnas är öppna för alla, man kan inte begränsa till en viss organisation.

Information
Omvårdnadsförvaltningens nya chef, Kristina Kumlin Bergenstråle, presenterade sig. Hon bor i Sandviken och har arbetat i äldreomsorgen under större delen av sitt arbetsliv.

Jonas Hampus berättar att det för dagen inte är någon kö till vård-och omsorgsboendena.

Rutin för kontroll i brottsregistret av personer som ska anställdas är införd. Samma rutin kommer att tillämpas också för redan anställd personal.

"Tillsammans mot ensamhet" är ett projekt som nu engagerar alla pensionärsorganisationer. SKPF har startat en föreläsningsserie och avser att ordna studiecirklar som är kopplade till det som tas upp på föreläsningarna.

PRO Svärdsjö har bjudit in till fikastunder med målsättning att hitta de ensamma äldre som aldrig är med på aktiviteter. Man åker gemensamt till ett café för att umgås och fika.

Gunilla Barkar berättade att SPF Seniorerna har kommit igång med studiecirklar. Ett möte har ordnats där Jonas Hampus deltog. En grupp har varit ute på boenden. Man planerar nu tillsammans med hemtjänsten för besök hemma hos ensamma.

Vi efterlyser en broschyr om demenssjukdomar. Jonas Hampus kommer att se till att en sådan tas fram av omvårdnadsförvaltningen.

Nästa KPR-möte blir den 10 juni enligt sammanträdesplan.

Margareta Dunkars

 

Publicerades: 06 oktober 2016 Uppdaterades: 24 april 2020