Kommunala pensionärsrådet

Uppdaterades: 03 mars 2021

KPR, Kommunala Pensionärsrådet är Falu kommuns organ för samråd, ömsesidig information och ett forum för utbyte av tankar och idéer mellan företrädare för pensionärsorganisa­tionerna, omvårdnadsnämnden, kommunstyrelsen och landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. SPF Seniorernas uppgift i KPR är att tillvarata medlemmarnas intressen i olika frågor.

Våra representanter i KPR

Ordinarie:
Margareta Dunkars, 076-8085485, sammankallande
Anders Sätterberg, 070-7315119
Elisabet Ottervald, 076-2365938
Urban Björn, 070-3117131
Inger Strandmark, 070-2324399

Ersättare:
Torsten Gudmunds, 072-2182235
Anna Maria Wahlberg, 25992
Gunilla Barkar, 070-6771898
Staffan Mild, 072-7418830

Protokollen från sammanträdena finns på kommunens webbplats, klicka här.

Här är länken till protokoll från Landstingets/Region Dalarnas Pensionärsråd.

Klicka här för att läsa om Måltidsrådet i äldreomsorgen.

Aktuellt från KPR:

Under år 2020 kunde endast ett KPR-möte hållas, men arbetsutskottet har haft sju digitala sammanträden och på så sätt fått ta över KPR:s roll under pandemin. Vår förenings repre-sentanter i KPR har informerats via e-brev, minnesanteckningar och protokoll. Anders Sätterberg och undertecknad deltog i samtliga digitala möten.

Den 9 februari hölls årets första sammanträde med arbetsutskottet. Det blev också ett digitalt möte via Microsoft Teams. Förutom ordföranden Katarina Gustavsson, sekreteraren Karin Aldskogius och sektionschef Jonas Hampus deltog två representanter för PRO, en från SKPF och två från SPF Seniorerna. Inför mötet hade vi SPF-representanter skickat en lista på ärenden att ta upp på KPR-möten. Det första gällde ett förslag att utveckla Falun till en äldrevänlig kommun genom att tillsätta en äldreombudsman i likhet med bl.a. Norrtälje kommun. Förslaget kräver utredning, varför det tas upp vid senare möte.

Vi påpekade att seniorer är kraftigt överrepresenterade i statistiken över omkomna i bränder. När allt fler ska bo kvar hemma allt längre, borde man ge stöd för ett säkrare brandskydd i hemmen. Vi fick till svar att det är den enskildes och hyresvärdens ansvar. Spisvakt kan man få installerad med bostadsanpassningsbidrag.

Matfixaren har tidigare hjälpt seniorer att köpa mat och apoteksvaror under pandemin. Detta har upphört men bistånd kan sökas för att få hjälp av hemtjänsten med inköp.

Staten beviljar medel som är avsedda för ökad digitalisering i äldreomsorgen och vi undrade hur pengarna används. Jonas Hampus redovisade en hel rad exempel, bl.a. att bredband ska installeras i alla vård- och omsorgsboenden. Den digitala utvecklingsgruppen, där vi har tre ledamöter, ska aktiveras. Rättviks kommun har ett Digidel Center där man kan få hjälp att hantera sin digitala vardag. Det kan vara en förebild för Falun.

Ordföranden hade skickat oss förslag till Verksmahetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021. Vi framförde en del synpunkter och krav på ändringar som accepterades.

Med anledning av IVO:s anmärkningar på förhållanden i två äldreboenden i Falun önskar vi information liksom om corona-läget i stort. Ordföranden lovar bjuda in lämplig person.

Nästa möte med KPR au blir den 24 mars.
Margareta Dunkars

Publicerades: 06 oktober 2016 Uppdaterades: 03 mars 2021