200511 Styrelsesammanträde

.

Styrelsen hade sitt första digitala sammanträde den 11 maj enligt ordinarie planering. Förutom traditionsenliga punkter kring ekonomi och rapporter från kommittéerna ägnades mötet också åt läget när det gäller Coronas påverkan. Styrelsen har slagit fast att det är viktigt att vi som organisation måste agera i enlighet med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger.

Vi har startat en supportgrupp och en pratgrupp. Den senare kommer nu att övergå till att ringa upp våra medlemmar som är 80+ och höra hur de mår och hur de klarar sin situation. Vi ser detta som en insats för medlemsvård likväl som att skaffa oss underlag för att när den tiden kommer kunna medverka i de utvärderingar som kommer att behöva ske.

Vi beslutade även att expeditionstiden efter sommaren reduceras till bara tisdagar fram till årsskiftet.

Det som kändes bra var att vi tog beslut som har ett framåtsyftande. Vi gav Husgruppen i uppgift att rigga en "värd/värdinnegrupp" som kan träda i funktion när vi kan börja sätta igång våra aktiviteter. Bland annat gäller det de utrymmen vi har på vår expedition, men också att Wallmansalen nu är tillgänglig för bokning.

Likaså beslutades att kontakta Kommundirektören för att sätta fart på bland annat lokalfrågorna samt frågan om ett Seniorernas Hus. Vi avser att på mötet i juni ta frågan hur vi kan bäst lösa arrangemangen kring våra medlemsmöten men också ett ökat utbud av mera underhållningsprogram. Det tror vi att vi alla behöver när detta är över.

Vi försöker att se framåt och hoppas att ni alla håller ut och ser fram mot förhoppningsvis en höst som blir bättre.