2016 Möten med verksamhetsansvariga, minnesanteckningar