2015 Möten med verksamhetsansvariga, minnesanteckningar