2013 Möten med verksamhetsansvariga, minnesanteckningar